AP KİMYA ÖZEL DERS ve
6 ÖĞRENCİLİ SINIFLARDA AP KİMYA KURSLARI

AP Kimya özel dersler, öğrencilere birebir dikkat ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimi sunar. Uzman eğitmenler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek onlara kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluştururlar. Bu sayede öğrenciler, kendi hızlarında ilerleyerek konuları daha derinlemesine anlama şansı bulurlar. Aynı zamanda, 6 öğrencili sınıflarda AP Kimya kursları da etkili bir öğrenme ortamı sunar. Küçük sınıf boyutları, öğrencilere daha fazla etkileşim ve katılım fırsatı verirken, grup çalışması ve tartışmalar aracılığıyla konuların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

AP KİMYA ÖZEL DERS | AP KİMYA KURSLARI | AP KİMYA ÖZEL DERS PAKETLERİ

Online! Londra! İstanbul! ABD!

AP Kimya Özel Ders | Test Prep AP Dersleri

AP KİMYA ÖZEL DERS ve
6 ÖĞRENCİLİ SINIFLARDA AP KİMYA KURSLARI

AP Kimya özel dersler, öğrencilere birebir dikkat ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimi sunar. Uzman eğitmenler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek onlara kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı oluştururlar. Bu sayede öğrenciler, kendi hızlarında ilerleyerek konuları daha derinlemesine anlama şansı bulurlar. Aynı zamanda, 6 öğrencili sınıflarda AP Kimya kursları da etkili bir öğrenme ortamı sunar. Küçük sınıf boyutları, öğrencilere daha fazla etkileşim ve katılım fırsatı verirken, grup çalışması ve tartışmalar aracılığıyla konuların daha iyi anlaşılmasını sağlar.

AP KİMYA ÖZEL DERS | AP KİMYA KURSLARI | AP KİMYA ÖZEL DERS PAKETLERİ

Online! Londra! İstanbul! ABD!

AP Kimya Özel Ders | Test Prep AP Dersleri

AP Kimya Özel Ders Tecrübeli AP Kimya Öğretmenlerimizle Ezberlemeden 5 Almanız İçin Planlanıyor

AP Kimya Özel Ders programımız, öğrencilerin sadece sınavda başarılı olmalarını değil, aynı zamanda anlama ve analiz yeteneklerini geliştirme üzerine kurulmuştur.  Tecrübeli AP Kimya öğretmenlerimiz, öğrencilerin her birinin bireysel öğrenme gereksinimlerini anlamak ve onlara en etkili öğrenme deneyimini sağlamak için titizlikle çalışır.

Özel derslerimiz, ezberleme odaklı değil, anlama ve analiz yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için özenle tasarlanmıştır. Bu nedenle, öğretmenlerimiz, öğrencilere konuları sadece ezberlemek yerine yorumlama becerilerini geliştirmelerini sağlamak için interaktif ve uygulamalı bir öğrenme yaklaşımı benimserler. Her ders, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden tartışmalar, problem çözme aktiviteleri ve gerçek dünya örneklerini içeren zengin bir öğrenme deneyimi sunar.

Tecrübeli öğretmenlerimiz, öğrencilerin ilerlemesini yakından takip eder ve her ders sonrasında öğrencilere özel olarak hazırlanan ödevler verirler. Bu ödevler, öğrencilerin konuları pekiştirmelerine ve uygulamaya geçirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme sürecindeki zorlukları ve ihtiyaçları belirlememize de yardımcı olur.

AP Kimya Özel Ders programımız, tüm AP Kimya konularını kapsar ve öğrencilere her bir konuyu anlama ve değişik soru tiplerini görme fırsatı sunar. Kimyanın temel prensiplerinden termodinamiğe ve kimyasal kinetiğe kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar. Öğrenciler, kendi hızlarında ilerleyebilir ve öğrenme planlarını kişiselleştirebilirler, böylece öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek onlara en uygun öğrenme deneyimini sağlamak için özel derslerimizden en iyi şekilde yararlanabilirler.

Sonuç olarak, AP Kimya Özel Ders programımız, öğrencilerin sadece sınavda başarılı olmalarını değil, aynı zamanda kimya alanında uygulama yetenekleri geliştirmelerini sağlayarak onları gelecekteki akademik ve kariyer hedeflerine hazırlar. Tecrübeli öğretmenlerimizle birlikte, öğrencilerin başarılarını maksimize etmek ve potansiyellerini gerçekleştirmek için kararlıyız.

AP Kimya Özel Ders Tecrübeli AP Kimya Öğretmenlerimizle Ezberlemeden 5 Almanız İçin Planlanıyor

AP Kimya dersini ve sınavını tanımlayan temel kavramlar ve ilgili içerik, temel bilimsel ilkeleri, teorileri ve süreçleri kapsayacak büyük fikirler denilen birkaç temel ilke etrafında organize edilmektedir. Büyük fikirlerin her biri için, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinden yararlanarak temel kavramlar dahilinde oluşturulmaktadır. AP Kimya dersi, öğrencilerim üniversitede kimya kredilerini saydırmasını sağlar ve Collage Board tarafından hazırlanan bir ders ve bu dersin sınavını kapsamaktadır. AP Kimya özel ders, kimyasal ve fiziksel bilimlerin yanı sıra herhangi bir biyolojik bilimler ile becerileri olan öğrencilere yönelik bir derstir. AP Kimya kurslarımız tecrübeli hocalarımız tarafından verilmektedir. Böylece kolaylıkla 5 alırsınız.

AP Kimya Kursu programımızın amacı, öğrencileri eğitim öğretim yılının sonunda girecekleri AP Kimya Sınavı için hazırlamaktır. AP Kursu boyunca aşağıda belirtilen konular titizlikle incelenir ve öğrencilerin bu konularda fikir sahibi olmaları ve aynı konudan gelecek çeşitli sorulara hazır olmaları amaçlanır.

AP Kimya Özel Ders ve Sınavı Konuları:

 • Reactions
  • Kimyasal Dende (Chemical equilibrium)
  • Kimyasal Tepkimelerde Hız (Chemical kinetics)
  • Kimsayasal Tepkimelerde Oran (Stoichiometry)
  • Termodinamik (Thermodynamics)
  • Elektrokimya (Electrochemistry)
  • Reaksiyon Çeşitleri (Reaction Types)
 • States of matter
  • Gazlar, İdeal Gaz ve Kinetik Teori (Gases, Ideal Gases and Kinetic theory)
  • Sıvılar (Liquids)
  • Katılar (Solids)
  • Çzözeltiler (Solutions)
 • Structure of matter
  • Atom Teorisi (Atomic theory, including evidence for atomic theory)
  • Kimyasal bağlar (Chemical bonding, including intermolecular forces (IMF))
  • Moleküler Geometri (Molecular Geometry)
  • Molekül Şekülleri (Molecular Models)
  • Kütle spektrometrisi (Mass spectrometry)
 • Laboratory and Chemical Calculations
  • Termokimya (Thermochemistry)
  • Kimyasal Tepkimelerde Hız (Chemical kinetics)
  • Kimyasal Tepkimelerde Denge (Chemical equilibrium)
  • Gaz Kanunları ve Hesaplamaları (Gas Laws Calculations)

AP Kimya Sınav Sistemi Nasıldır?

2014 yılında AP Kimya sınavı  yeniden tasarlandı ve  o yıl yeniden tasarlanmış testin ilk sınavı uygulandı. Sınav formatı, 3 uzun free response sorusu ve 4 kısa free response sorusu ile  60 çoktan seçmeli soru olacak şekilde ve çoktan seçmeli sorularda da 5 yerine 4 şık olacak şekilde değiştirildi. Yeni sınav daha uzun, daha derinlemesine, laboratuvar tabanlı sorular üzerine daha fazlı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca çoktan seçmeli bölümünde artık yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.
Bölüm I Çoktan Seçmeli — 60 soru | 1 Saat, 30 Dakika | Sınav Puanının 50% si Bu bölümde hesap makinesi kullanılmamaktadır.
Bölüm II Free Response — 7 Soru | 1 Saat, 45 Dakika | Sınav Puanının 50% si 3 uzun ve 4 kısa soru bulunmaktadır. Bu sorular şu becerileri ölçmektedir: experimental design; quantitative/qualitative translation; analysis of authentic lab data and observations to identify patterns or explain phenomena; creating or analyzing atomic and molecular views to explain observations; and following a logical/analytical pathway to solve a problem. Bu bölümde bilimsel ya da grafiksel hesap makinesi kullanılabilmektedir.