AP bağımsız bazı derslerden meydana gelmiştir. (AP Amerikan Tarihi, AP Calculus AB gibi). IB programı, 6 ders alanı, bir bitirme tezi, ve yaratıcılık,etkinlik,hizmet zorunluluklarını içeren iki yıllık bir programdır. Üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen tüm öğrencilere açıktır; aşağı sınıf seviyelerinde bazı AP derslerinin ön şartları ve performans standartları vardır. Üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen ve ayrıca yaratıcılık, etkinlik, hizmetle ilgili çalışmalar yapmaya hazır olan tüm öğrencilere açıktır. IB dersleri için bazı ön şartlar da mevcuttur. AP sadece bir veya iki akademik disiplinle ilgili olarak ilerleyip uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin yolunu açar ve imkanlar sağlar.

Altı ayrı derste, yani Ingilizce, Dünya Dili, Fen, Matematik, Bireyler ve Toplumlar, ve Sanat/Seçmeli dersler alanlarında kapsamlı ve üst düzey bir eğitim almak üzere motivasyonu olan ve üniversite düzeyindeki bu derslerde başarılı olmaya azimli tüm öğrenciler açıktır. IB diplomasına aday olan öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı dersini alırlar, 4000 kelimelik bir bitirme tezi hazırlarlar ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet çalışmalarını tamamlarlar.

AP notları sadece AP sınavlarına dayalıdır. IB sınavlarının çoğu kısa cevaplı, uzun cevaplı ve kompozisyon tarzı sorulardan oluşur. İç değerlendirmelerde çoktan seçmeli sorular sorulmaz. AP sınavları çoktan seçmeli ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzındadır. Sadece IB derslerine kaydolmuş olan öğrenciler IB sınavlarına girebilirler ve IB kredisi alabilirler. Her öğrenci AP sınavına girebilir; belirli bazı dersler öğretilir fakat dersi almak AP sınavına girmenin ön şartı değildir. Sadece IB derslerine kaydolmuş olan öğrenciler IB sınavlarına girebilirler ve IB kredisi alabilirler. AP sınavları Educational Testing Service (ETS) (Eğitim Test Hizmetleri)nin uzmanlarıyla birlikte College Board tarafından hazırlanır.

Sınavlar yerel olarak verilir ve değerlendirilmek üzere ETS ye gönderilir. IB sınavları uluslararası sınav hazırlama paneli tarafından geliştirilir ve değerlendirilir. Sınavlar yerel olarak verilir ve değerlendirilmek üzere Wales’de bulunan IB Organizasyonu sınav merkezine gönderilir.

AP dersi öğretmenleri, diğer akademik alanlardan bağımsız olarak, öğrencilerini desteklemek amacıyla kendi disiplinleriyle ilgili olarak çalışırlar. Öğretmenlerin dersi öğretmeden önce herhangi bir AP eğitimine tabi tutulmaları gerekmez. IB öğretmenleri öğrencilerine gerekli öğretimi verebilmek ve müfredat programını disiplinlerarası düzeyde yürütebilmek için düzenli olarak toplantılar yaparlar ve bir takım halinde çalışırlar.

Öğretmenlerin IB dersini verebilmek için önceden eğitim almaları gerekir. AP dersleri üniversiteye giriş seviyesi hazırlık derslerine benzer biçimde, belirli bir disiplini derinlemesine ve geniş olarak inceleyerek hızlı ilerleyen derslerdir. Derinlemesine araştırma, soruşturma ve analizlerin yapılabilmesi için IB dersleri iki yıllık sürede yapılır. AP öğrencileri belirli sınıflarda ve disiplinlerde arkadaş grupları oluşturabilirler fakat bu programın amaçlarından biri değildir. IB programı akademisyenlerin denetiminde ekiplerin ya da arkadaş gruplarının meydana getirilmesini ister. IB fen öğrencileri bir grup araştırma projesi oluşturabilmek için tüm fen dallarıyla disiplinler arası çalışmalar yaparlar. AP Scholars (bilimadamları) programı ve International diploma (uluslararası diploma) şeklinde AP sınavlarında yüksek başarıyı tanır. Başarılı olan IB programı öğrencileri programın tümünü kapsayan bir IB diploması ya da tek tek alınan IB dersleri için IB sertifikası alırlar.

20 yanıt

  1. İngiltere’de okumak isteyen 9. sınıfta bir kızım var. IB mi yoksa AP mi alması daha doğrudur?

    1. Sayın Kayalar,
      İngiltere özelinde her iki sınav da kabul ediliyor. Öğrencimizin okumak istediği bölüme göre bu gereklilikler daha detaylı olmakta.

  2. dağlar kadar fark yok. ib hl konularında başarılı öğrenciler, ap derslerini de kolaylıkla halledebilirler.

  3. Hangisini seçeceğim konusunda gerçekten desteğe ihtiyacım olacak. Eğitim danışmanlığı fiyat bilgilerini alabilir miyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir