ib business management özel ders

IB business and management kurslarımız alanından tecrübeli examiner hocalarımız tarafından verilmektedir. Öğrenciler , ib business and management özel ders ile, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş faaliyetleri değerlendirmeyi, analiz etmeyi ve tartışmayı öğrenirler. Bu kurs, tüm sektörlerin yanı sıra bu kuruluşların faaliyet gösterdikleri sosyo-kültürel ve ekonomik içeriği kapsamaktadır. IB Business Kursu, elbette hem yerel hem küresel düzeyde etik kaygıları takdir ve teşvik eder.

IB Business and Management Dersinin Amaçları Nelerdir?

  1. İş dünyasının bütünsel görünümünü anlatmak.
  2. Bireysel ve örgütsel davranış konusunda öğrencilerin eleştirel ve stratejik düşüncelerini güçlendirmek.
  3. Farklı kültürel açılardan iş sorunları keşfetmek ve bunun önemini anlamaya teşvik etmek.
  4. Yerel, bölgesel ve küresel bağlamda değişimin doğasını ve önemini öğrencilere anlatmak.
  5. Kişi ve kuruluşların eylemlerinde , çevresel, sosyal ve etik faktörlerin önemi hakkında bilinci arttırmak.
  6. Bir iş ortamında yeniliğin önemini benimseyen bir anlayış geliştirmek.

IB Business and Management Dersi Yapısı

HL ve SL öğrencileri için external assesment, iki yazılı sınav kağıdından oluşur. Paper 1, önceden verilmiş bir ön görülen vaka çalışmaya dayanır. Paper 2, malzeme ve tabii ki anahtar kavramların öğrencilerin anlayışını değerlendiren uzun bir sözel tepkiye dayalı sorulardan oluşmaktadır.

HL öğrenciler için Internal assesment, bir araştırma projesi ve SL öğrencileri için yazılı bir yorumdur. Her iki görev de, öğrencilerin gerçek dünya iş örgütleri incelemesini amaçlamaktadır. Bunlar examiner öğretmenler tarafından değerlendirilmekte ve daha sonra dışarıdan IB sınav görevlileri tarafından yönetilmektedir.

IB Business and Management Özel Ders Konuları

Unit 1: Business organization and environment
1.1 Introduction to business management
1.2 Types of organizations
1.3 Organizational objectives
1.4 Stakeholders
1.5 External environment
1.6 Growth and evolution
1.7 Organizational planning tools (HL only)

Unit 2: Human resource management
2.1 Functions and evolution of human resource management
2.2 Organizational structure
2.3 Leadership and management
2.4 Motivation
2.5 Organizational (corporate) culture (HL only)
2.6 Industrial/employee relations (HL only)

Unit 3: Finance and accounts
3.1 Sources of finance
3.2 Costs and revenues
3.3 Break-even analysis
3.4 Final accounts (some HL only)
3.5 Profitability and liquidity ratio analysis
3.6 Efficiency ratio analysis (HL only)
3.7 Cash flow
3.8 Investment appraisal (some HL only)
3.9 Budgets (HL only)

Unit 4: Marketing
4.1 The role of marketing
4.2 Marketing planning (including introduction to the four Ps)
4.3 Sales forecasting
4.4 Market research
4.5 The four Ps (product, price, promotion, place)
4.6 The extended marketing mix of seven Ps (HL only)
4.7 International marketing (HL only)
4.8 E-commerce

Unit 5: Operations management
5.1 The role of operations management
5.2 Production methods
5.3 Lean production and quality management (HL only)
5.4 Location
5.5 Production planning (HL only)
5.6 Research and development (HL only)
5.7 Crisis management and contingency planning (HL only)

10 yanıt

  1. Business and management için gelip matematik ve ap ekonomi alarak devam ettim. aldığım tüm ib özel ders ve ap ozel ders takviyesinden memnun kaldım. Tavsiye ederim.

  2. Burada galiba sevilmeyecek hoca yok 🙂 Galiba değil kesinlikle yok. Bi insan okul bitse de derse gitsek der mi der 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir