IBDP öğrencileri harici ve dâhili olmak üzere bazı sınav ve kriterlere göre değerlendirilmektedir. Burada bahsedilen harici sınavlar doğrudan IB değerlendirme merkezi tarafından okullarda bulunan IB koordinatörlerine iletilir, aynı şekilde sınav kâğıtları uygulandıktan sonra koordinatörler tarafından tekrar IB merkezine iletilir. Bu değerlendirmede IBDP ileri seviye öğrencileri ile standart dersler alan öğrencilerin değerlendirmelerinde bazı farlılıklar söz konusudur. IBDP coğrafya derslerinde ileri seviye ders alan öğrenciler iki farklı sınav kâğıdı ile harici sınavlarını olurlar. Öğrencilerin toplam notlarının %75 ini tamamladıkları harici sınav kâğıtlarından birincisi toplam puanın %25’ini içerir. Detaylı olarak şu bölümlere ayrılır:

· Sınav süresi: 1,5 saat. · Ana konudan toplam 3 soru bulunur. · Öğrenciler bu sorulardan ikisini cevaplamalıdır. · Her soru en fazla 25 puandır. Öğrenciler diğer 2. sınav kâğıdından ise toplam puanın %50’sini alırlar. Bu ikinci sınav kâğıdının içeriği ise şu şekildedir: · Sınav süresi: 2,5 saat. · Tercihe bağlı konulardan toplam 11 soru bulunur (A kısmından 6, B kısmından 4, C kısmından 1 soru). · Öğrenciler bu sorulardan dördünü cevaplamalıdır. · Her soru en fazla 20 puandır. · Cevaplanan sorulardan 2 tanesi tercihe bağlı konuların A kısmından, bir soru B kısmından 4. soru ise A,B veya C kısmından olmalıdır.

IBDP coğrafya derslerinde ileri seviyede ders alan öğrenciler toplam ders notlarının %25’ini dâhili değerlendirmeden alırlar. Saha çalışması olarak adlandırılan bu değerlendirmede öğrenciler dâhili olarak öğretmen tarafından değerlendirilen, harici olarak ise IBO denetiminde olan 2500 sayfalık bir rapor hazırlarlar. Bu rapor müfredatta yer alan konularla ilişkili olarak öğrencilerin bir hipotezi ortaya koydukları bir çalışma olmalıdır. IBDP coğrafya derslerinde standart seviye ders alan öğrenciler de iki farklı sınav kâğıdı ile harici sınavlarını olurlar. Öğrencilerin toplam notlarının %80 ini tamamladıkları harici sınav kâğıtlarından birincisi toplam puanın %40’ini içerir. Detaylı olarak şu bölümlere ayrılır:

· Sınav süresi: 1,5 saat. · Ana konudan toplam 3 soru bulunur. · Öğrenciler bu sorulardan ikisini cevaplamalıdır. · Her soru en fazla 25 puandır. Öğrenciler diğer 2. sınav kâğıdından ise yine toplam puanın %40’ını alırlar. Bu ikinci sınav kâğıdının içeriği ise şu şekildedir: · Sınav süresi: 1,5 saat. · Tercihe bağlı konulardan toplam 11 soru bulunur (A ve B kısmından 10, C kısmından 1 soru). · Öğrenciler bu sorulardan ikisini cevaplamalıdır. · Her soru en fazla 20 puandır.

IBDP coğrafya derslerinde standart seviyede ders alan öğrenciler toplam ders notlarının %20’sini dâhili değerlendirmeden alırlar. Ders çalışması olarak adlandırılan bu değerlendirmede öğrenciler dâhili olarak öğretmen tarafından değerlendirilen, harici olarak ise IBO denetiminde olan yaklaşık 1500 sayfalık bir yazı hazırlarlar. Bu yazı müfredatta yer alan konularla ilişkili olarak öğrencilerin araştırma ödevleri veya saha çalışması eksersizlerinden seçilmelidir.

11 yanıt

  1. Eyüboğlu Lisesi’nde okuyan kızım için IB kursu arıyorum. Kurslar hakkında genel bilgi alabilir miyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir