IBDP öğrencilerinin seçebileceği coğrafya dersi IBDP’de 3. Grupta yer alan “İnsan ve Toplum Bilimleri” kısmında yer bulan bir müfredata sahiptir. Bu grupta yer alan derslerin genel amaçları şunlardır:

· İnsan deneyimi ve davranışı; fiziki, siyasi, ekonomik ve sosyal ortamlar; sosyal ve kültürel kurumların tarihi ve gelişimi alanlarında sistematik ve eleştirel bir eğitimi teşvik etmek,

· Öğrencilerin, bireysel ve sosyal aktivitelerin doğası ile ilgili teori, kavram ve delilleri tanımlama, eleştirel bir şekilde analiz etme ve değerlendirmeye yönelik kapasitelerini geliştirmek,

· Öğrencilerin, karmaşık verileri ve kaynak materyalleri toplama, analiz etme ve tanımlayabilmesini mümkün kılmak, · Öğrencilerde, büyük bir çeşitliliğe sahip insan tutumları ve inançları ile bu tür bir çeşitliliğe yönelik sosyal anlayışla ilgili farkındalık oluşturmak,

· Öğrencilerin tartışılabilir ve değişken nitelikte olan 3. gruptaki konularla ilgili bilgi ve yöntemlerin farkına varmasını sağlamak (IBO, 2005). Uluslar Arası Diploma Programı (IBDP) içerisinde 3. Grup derslerinden birisi olarak coğrafya ders müfredatı standart ve ileri seviyedeki derslerinde şunları amaçlamaktadır:

· Dünya dayanışmasına yönelik küresel bir bakış açısı ve bilinç geliştirmek, · İnsan, mekân ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkiye yönelik bir anlayış geliştirmek,

· Çevre kalitesine yönelik bir endişe geliştirmek, bu bağlamda şimdiki ve gelecekteki nesiller için bir yönetim planına ihtiyaç olduğunun anlaşılması,

· Coğrafyanın günümüz dünya sorunlarının çözümündeki yerinin anlaşılması, coğrafi konu ve sorunlara ilişkin değer ve tutumların geliştirilmesi veya değiştirilmesi,

· Toplumsal adalet, diğerleri için eşitlik ve saygı; çeşitliliğin değerini anlama; önyargı, peşin hüküm ve klişeleştirme ile mücadeleye olan ihtiyacın farkına varmak.

· Coğrafi yöntemlere yönelik bir idrak geliştirme, araştırma yaparken uygun yöntemlere başvurma (IBO, 2005).

8 yanıt

  1. tss adı altında geçen bu program ile ib examiner hoca ile ders yaptık. son derece memnun kaldım ve ezberden çok görsel açıdan öğrenmemi sağladılar. Çok teşekkürler.

  2. ib coğrafya benim için hiç sevmediğim, derslerinde uyuduğum bir dersti ama sayenizde sevdim ve derslerinizin nasıl geçtiğini anlamadım bile.

  3. Eyüboğlu Lisesi’nde okuyan kızım için IB kursu arıyorum. Kurslar hakkında genel bilgi alabilir miyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir