Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanda gelişimlerinde büyük rol oynayan eğitim, her geçen gün küresel bir köy haline gelmekte olan dünyamızda oldukça önemli bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde eğitimciler, küresel dünyanın küresel vatandaşlarını yetiştirdikleri bilinci ve gayretinde olmak durumundadır. Uluslar arası eğitim, sahip olduğu ortak değerlerle küresel vatandaşlar yetiştirme hedefinde önemli bir enstrüman olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda uluslar arası eğitim, kültürlerin buluşması ve daha iyi, barış içerisinde bir dünya inşa etmek bağlamında da önemli bir misyona sahiptir.

Günümüzde 139 ülkede uygulanan Uluslar Arası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) son yıllarda ülkemizde de hızla yaygınlaşmaya başlamış ve 25 okulda sunulmakta olan uluslar arası bir program olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde çoğunlukla İngilizce olarak eğitim yapan bu okullardan mezun olan öğrenciler, dünyanın birçok ülkesinde en saygın üniversitelerde doğrudan kabul görmekte ve eğitimlerini genellikle yurt dışında sürmektedirler. Son yıllarda ülkemizde de bazı özel üniversiteler IBDP mezunu öğrenciler için birçok avantaj sunmaktadır. Bu bağlamda Yüksek Öğretim Kurumu da ülkemizde üniversite giriş sınavlarının dışında üniversiteye kabul için IBDP mezunu öğrencilere yönelik bazı kolaylıklar yapmayı planlamaktadır.

IB Coğrafya dersi içeriği incelendiğinde öğrencilerin, genel anlamda ülkemizdeki müfredatla bazı benzerlikler taşısa da daha özelde, kazanımlar yönüyle oldukça detaylı bir coğrafya birikimi ile karşı karşıya kaldıkları söylenebilir. Ancak uygulama alanında, özellikle de yabancı dil seviyesi yeterli olan coğrafya öğretmenlerinin azlığı ülkemizde farklı çözümlerin aranmasını gerekli kılmıştır. Biraz bu gereklilikten biraz da ülkemize özgü bir müfredat oluşturma düşüncesiyle bir araya gelen IB Sosyal Bilimler alan öğretmenleri, IB coğrafya dersi ile aynı alanda yer alacak başka bir ders olarak Türkçe Sosyal Bilimler (TSS) dersini geliştirmişler ve ders müfredatını okul bazlı bir program olarak, bu konuda çok seçici olan Uluslar Arası Bakalorya Organizasyonu’na kabul ettirmeyi başarmışlardır.

Sosyoloji, tarih ve coğrafya içeriğinin birleştirildiği bir müfredata sahip olan Sosyal Bilimler dersi, sanayi devriminden günümüze kadarki süreçte Türkiye’de yaşanan gelişme ve değişimleri, dünyadaki değişimlerle paralel olarak bu üç branşın ortaklaşa bir süzgecinden geçirerek öğrencilere sunmaktadır. Bu dersin coğrafya içeriği de genel olarak nüfus, yerleşme, ekonomi gibi beşeri ve ekonomik coğrafya konularını, tarihi süreçler bağlamında sosyolojik bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Yakın geçmişimizde ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri beşeri ve ekonomik coğrafya açısından ele alan bu yaklaşım, öğrencilere güncel ve modern bir coğrafi bakış açısı kazandırması açısından oldukça önemlidir. Ancak her ne kadar IBDP’de bu alandaki ihtiyaç Sosyal Bilimler dersi ile sağlanıyor olsa da, ülkemizde yabancı dile hâkim coğrafya öğretmenlerinin yetiştirilmesine olan ihtiyaç, hem uluslar arası eğitim alanında hem de akademik alanda gün geçtikçe daha çok önem arz etmektedir.

21 yanıt

  1. IB gerçekten insan gibi insan yetiştirmeyi sağlıyor. Üniversite hayatına bir adım önde başlamanıza yardımcı oluyor.

    1. IB nin ne olduğunu anlamak için tecrübeli hocalarımızla ayarladığımız seanslarda bizimle buluşabilirsiniz.

  2. Yakın geçmişimizde ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri beşeri ve ekonomik coğrafya açısından ele alan bu yaklaşım, öğrencilere güncel ve modern bir coğrafi bakış açısı kazandırması açısından oldukça önemlidir.

  3. Ülkemizde yabancı dile hâkim coğrafya öğretmenlerinin yetiştirilmesine olan ihtiyaç, hem uluslar arası eğitim alanında hem de akademik alanda gün geçtikçe daha çok önem arz etmektedir.

  4. “Sosyoloji, tarih ve coğrafya içeriğinin birleştirildiği bir müfredata sahip olan Sosyal Bilimler dersi, sanayi devriminden günümüze kadarki süreçte Türkiye’de yaşanan gelişme ve değişimleri, dünyadaki değişimlerle paralel olarak bu üç branşın ortaklaşa bir süzgecinden geçirerek öğrencilere sunmaktadır.”

    Çok doğru

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir