02May, 2016

IB MYP Özel Ders

IB MYP programı çerçevesinde tüm konular MYP etkileşim alanları çerçevesinde ele alınıp planlama yapılır. MYP koordinatörlüğü başkanlığınca yürütülen bu planlamaya tüm branş öğretmenleri de katılmaktadır. DP programına hazırlık amaçlı İngilizce …