Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Eğitim yapan bir öğretim kurumu olduğu için, ÖSS veya YÖS sınavlarından istenilen taban puanı alan öğrenciler, kayıtlarının ardından bir İngilizce Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar ya da kendilerinden bu sınava eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden yeterli puan aldıklarını belgelemeleri istenmektedir. Bahçeşehir Proficiency İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarısız olan öğrenciler, İngilizce seviyelerine göre bir hazırlık programına yerleştirilirler.

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, iki farklı İngilizce programı sunmaktadır.

– İngilizce Hazırlık Programı
– Akademik İngilizce Programı, Fakülteler İçin İngilizce Programı

Programın amacı öğrencilerin İngilizce seviyelerinin ilerlemesine yardımcı olarak ilgili akademik becerilerini geliştirerek çalışmalarından verim almalarını sağlamaktır. Bu, yoğun sınıf içi çalışma, Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi ( CALL ), kişisel görsel işitsel materyallerin kullanımı, Müfredat ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanmış haftalık ekstra müfredat aktiviteleri gibi çeşitli öğretim faaliyetlerinin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Program dört dil becerisi ve temel dil unsurlarından oluşmaktadır.

Bahçeşehir Proficiency Kurslarımız ile öğrencilerin sene kaybetmeden hazırlığı geçmesine yardım ediyoruz. Disiplinli eğitim sistemimiz ve tecrübeli hocalarımız ile proficiency sınavlarında başarıyı sağlıyoruz.

Bahçeşehir Proficiency Hazırlık Kurslarımız, başarıyı hedefleyen, veli öğrenci öğretmen üçgeninde kurulu bir sistemdir. Bizimle çalışan öğrencilerden referans alabilir, ücretsiz deneme sınavımıza katılabilir ve kurslarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Kayıt döneminde verilecek Seviye Belirleme Sınavı’na tüm Bahçeşehir öğrencilerinin katılımı zorunludur. Bu sınavdan %60 oranında başarılı olan öğrenciler Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırken, bu oranın altında kalarak başarısız olanlar sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir. Her iki durumda olan öğrencilerimize çeşitli kurs imkanları sunmaktayız.

Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için; lisans öğrencileri ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencilerinin Bahçeşehir Proficiency İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan, 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan almaları gerekmektedir.

Ayrıca; aşağıda belirtilen ve üniversitemiz tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puanı alan öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılırlar.

Lisans ve dikey geçiş düşünen önlisans (MYO) öğrencileri için: İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için:
TOEFL (IBT 74)
YDS 60
Pearson PTE Akademik 55
CAE C
TOEFL (IBT 79)
YDS 80
Pearson PTE Akademik 78
CAE A

Bahçeşehir Proficiency Sık Sorulan Sorular

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 soruluk dilbilgisi, okuma ile yazma bölümlerinden oluşacaktır. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda çoktan seçmeli bölümden 4 (dört) yanlış bir doğruyu GÖTÜRECEKTİR.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı soru örneklerine, Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web Sayfası “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Soru Örnekleri”  alt linkinden ulaşabilirsiniz.

İngilizce Yeterlik Sınavı nedir? 1 (Bir) akademik yıl içinde kaç kez verilir?

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizce’deki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Akademik yıl başında verilen Seviye Belirleme Sınavı’ndan başarılı olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ile yıl içinde Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler, bu sınavda da başarı gösterirlerse Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı, bir akademik yıl boyunca eylül, ocak, haziran, temmuz aylarında olmak üzere 4 (dört) kez uygulanır (sınav tarihleri için bkz. Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi).

Hazırlık Programı sınıfım nasıl belirleniyor?

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda 60 soruda 30 netin altında başarı gösteren öğrenciler ile İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun olan sınıflara yerleştirilir. Bahçeşehir Üniveristesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Akademik Takvimi’nde duyurulan tarihte öğrenime başlanır.

Hazırlık Programı’nda nasıl bir öğretim sistemi uygulanmaktadır?

Hazırlık öğrencileri için modüler sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır. 1 (Bir) akademik yıl, her biri sekiz haftadan oluşan toplam 5 (beş) modül ve 5 (beş) seviyeden oluşur (A1, A2, B1, B2 & PREP-C).  Öğrencilerin bir sonraki modüle geçebilmeleri için her bir modülü başarıyla tamamlamaları zorunludur.

Öğrenci, bir sonraki seviyeye geçebilmek için bulunduğu kurdan en az % 65 başarı notunu almak zorundadır.

Öğrenci bulunduğu modül sonu yapılacak olan Modül Sonu Sınavına girmek için o modülün devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve sınıf içi çalışmalarını da eksiksiz tamamlamış (“complete” almış) olmalıdır. 

Akademik yıl içerisinde uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme şartı nedir?

Yıl içerisinde ocak, haziran ve temmuz aylarında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına, devamsızlık sorunu olmayan PREP-C seviyesi öğrencileri, B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B2 seviyesinden en az 65(altmışbeş)başarı notu alanlar) ve/veya B1 seviyesini yüksek başarı ile tamamlayan (en az 80 başarı notu alanlar) öğrenciler girmeye hak kazanır.

B1’den 80 ortalamayla İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakkını kazanan, fakat sınavda başarılı olamayan öğrencilerinin, bir sonraki yeterlik sınavına giriş hakkını kaybetmemeleri için, B2 seviyesinden en az 55 (elli beş) ortalamayı tutturmaları, sınıf içi çalışmalarını da eksiksiz tamamlamış (“complete” almış) olmaları ve devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmeleri için B1 seviyesinden 80 (seksen) almaları yeterli değildir; B2 seviyesini en az 65 (altmışbeş) başarı notu ile tamamlamak zorundadırlar.

Tüm başarısız öğrencilerin, Eylül ayında bir sonraki akademik yıl öğrencileri için yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakları saklıdır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar. 

Hazırlık Programı’nı I. Yarıyılda bitirirsem II. Yarıyıl fakülteden ders alabilir miyim?

Hazırlık Programı’nı 1.Yarıyıl başarıyla bitiren (İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan) öğrenciler, 2. Yarıyılda fakültelerinde ilgili bölümlerinden ders almaya başlarlar. 1. Yarıyılın sonunda başarılı olan tüm öğrenciler fakültelerinden ders almak zorundadırlar.

 

Hazırlık Programı’nda devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, Hazırlık Programında devam zorunluluğu vardır. Tüm seviyelerde eğitim gören öğrencilerin, ilgili modülün sonunda yapılacak modül sonu sınavlarına girebilmeleri için okumakta oldukları modülün devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler devam durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OIS)’den takiple yükümlüdürler.

8 (sekiz) haftalık modüller için Her modülde, raporlu ya da raporsuz, 20 (yirmi) ders saati (modül toplam ders saatinin % 90 devam zorunluluğu),  16 (onaltı) haftalık uzun modülde ise 40 (kırk) ders saati devamsızlık üst sınırı vardır. Bu devamsızlık süresini aşan durumlarda öğrenci ilgili modülden başarısız sayılır. 8 (sekiz) haftalık Modül süresince 50 (elli) ders saati, 16 (onaltı) haftalık uzun modüllerde ise 100 (yüz), ders saati ve üzeri devamsızlık yapan öğrenciler o modüle devam hakkını kaybederler. Ancak Bireysel Öğrenim Merkezi’nden yararlanabilirler.

Bahcesehir Proficiency kurslarımız özel ders ve grup dersleri şeklinde verilmektedir.

7 yanıt

  1. 7 derste hazırlığı atladım. Başka yerlere gidip 80 ders 120 ders almanıza gerek yok çünkü hem zaman hem para kaybı. Çok teşekkürler :)))))

  2. Bahçeşehir proficiency denince akla ilk gelen yer olması gereken eğitim merkezi. Tecrübeli eğitmenler ve ferah / klimalı ortam ile son derece verimli ders işleyebiliyorsunuz. Proficiency için gelmiştim ve fazlasıyla memnun kaldım. Size direk sınavın istediği şekilde yön veren hocalar ile sınavda yüksek başarı elde edersiniz. writing, reading ve listening dersleri son derece verimli geçti ve farkında olmadan kısa sürede sınava hazır hale geldim. En kötü öğrenci bile düzenli şekilde derslere katılırsa proficiency sınavını geçer.

  3. Bu sene Bahçeşehir Üniversitesi’ni kazandım ama ingilizce bilgim çok az. 1 sene düzenli olarak ders alsam sizce hazırlığı geçme imkanım olabilir mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir