PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar. IB Kursu İlk Yıllar Programı • öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar • öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder • öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler • öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

IB Kursu İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders:

• dil
• sosyal bilgiler
• matematik
• sanat
• fen bilimleri
• kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi

IB Kursu İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır Bu temalar, IB Kursu Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak “dışarıya açılmalarına” imkân verir.

• Kim olduğumuz Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı

• Bulundugumuz yer ve zaman Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar

• Kendimizi ifade etme yollarımız Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetiği takdir edişimiz

• Dünyanın işleyişi Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

20 yanıt

  1. İstanbul’un en iyi IB kadrosu burada bence. Bu kadar mantıklı ders anlatan başka yer görmedim. Baştan sona tüm desteğiniz için çok çok çok teşekkür ederim !! Ben de San Diego’dan selam gönderiyorum 🙂

  2. İstanbul’un en iyi IB kadrosu burada bence. Bu kadar mantıklı ders anlatan başka yer görmedim. Baştan sona tüm desteğiniz için çok çok çok teşekkür ederim !!!! Ben de San Diego’dan selam gönderiyorum 🙂

    1. PYP dönemi yoğun bir dönem olmadığı için bu konuda öğrenciler genellikle desteğe ihtiyaç duymamaktadır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir