MYP Kursu, 11 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir öğrenim çerçevesi sunar. MYP Kursu , öğrencileri geleneksel alanlardaki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişime vurgu yapar. Küresel liderlere dönüşen genç insanlar için temel vasıflar olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve küresel bağlılık becerilerinin gelişmesini teşvik eder. MYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir. IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirilmiş olan bilgilerin, becerilerin ve tutumların devamını sağlar ve öğrencileri IB Diploma Programı (DP) ve IB Kursu Kariyer Odaklı Sertifika Programı’nın (IBCC) akademik zorluklarını başarmaya hazırlar. IB Orta Yıllar Programı:

ib özel ders

• öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır • öğrencilerin karmaşıklıkları yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar

• sekiz ders grubu içerisindeki çalışmalarla anlayış genişliği ve derinliği sağlar

• öğrencilerin kendilerinin ve başkalarının kültürlerine yönelik anlayışlarını desteklemek için en az iki dil (eğitim dili ve seçecekleri ek bir dil) öğrenilmesini zorunlu tutar • öğrencilere topluluk içerisinde hizmete katılma konusunda güç katar

• öğrencilerin ileri düzey eğitim hayatlarına, çalışma hayatına ve yaşam boyu öğrenime hazırlanmalarına yardımcı olur. Müfredat MYP, sekiz ders grubundan oluşur: dil kazanımı, dil ve edebiyat, bireyler ve toplumlar, fen bilimleri, matematik, sanat, beden eğitimi ve sağlık eğitimi ve tasarım. Öğrenci çalışmaları her eğitim yılı içerisinde ders grubu başına en az 50 saat eğitim ile desteklenir. 4. ve 5. yıllarda öğrenciler, sekiz ders grubu arasından altısını seçme olanağına sahiptir ve bu da büyük bir esneklik sunar. MYP: küresel topluma uygun, eşsiz bir yaklaşım MYP, öğrencilerin kendi anlayışlarını, gelişmekte olan benlik algılarını ve topluluk içerisindeki sorumluluklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. MYP öğretmenleri, müfredatı düzenlerken şu hususlara dikkat eder:

• Bağlam içerisinde öğretim ve öğrenim. Öğrenciler, en iyi öğrenim deneyimleri bir bağlama oturduğunda ve de bu deneyim yaşamlarıyla ve deneyimledikleri dünyayla ilintili olduğunda öğrenirler. MYP öğrencileri, küresel bağlamları kullanarak insan kimliğini, küresel sorunları ve uluslararası bilince sahip olmanın anlamını keşfederler.

• Kavramsal anlayış. Kavramlar, belirli disiplinler içerisinde ve derslerin bütününde ilgili olan büyük fikirlerdir. MYP öğrencileri kavramları, kişisel, yerel ve küresel öneme sahip sorunları ve fikirleri irdelemede ve bilgiyi bütünsel olarak incelemede araç olarak kullanırlar.

• Öğrenim yaklaşımları (ATL). Tüm MYP ders gruplarını birleştiren öğrenim yaklaşımları, bağımsız öğrenim için bir temel oluşturur ve aşina olunmayan ortamlarda öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanmaları konusunda onları cesaretlendirir. Bu becerilerin geliştirilmesi ve uygulanması, öğrencilerin nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

• Eylem olarak hizmet (toplum hizmeti). Eylem (yaparak ve deneyimleyerek öğrenme) ve hizmet, her zaman için IB Kursu topluluğunun ortak değerlerinden olmuştur. Öğrenciler, sınıfta ve sınıf dışında öğrendiklerini uygularken eyleme geçerler. IB öğrenenleri, toplumun hizmet taahhüdü ortaya koyan duyarlı üyeleri olmak,diğerlerinin yaşamlarında ve çevre üzerinde olumlu bir fark yaratmaya çabalarlar. Eylem olarak hizmet, özellikle MYP topluluk projesi içerisinde programın ayrılmaz bir parçasıdır.

• Dil ve kimlik – MYP öğrencilerinin en az iki dil öğrenmesi zorunludur. IB Kursu çeşitli şekillerde iletişim kurmayı öğrenmek, kültürlerarası bir anlayış geliştirmeleri ve kimliklerini gerçekleştirebilmeleri için temel teşkil eder. MYP projeleri MYP projeleri, öğrencilerin MYP içerisinde öğrendiklerini ortaya koymalarına fırsat verir. MYP’nin 5. yılını sunan okullarda tüm öğrencilerin kişisel projeyi tamamlamaları gerekmektedir. MYP’nin 4. veya 5. yıllarını içeren programlarda okullar öğrencilere hem topluluk projesini hem de kişisel projeyi yapma fırsatını sunabilirler. MYP’nin 3. veya 4. yılını sunan okullarda öğrencilerin topluluk projesini tamamlamaları gerekmektedir.

• Topluluk projesi öğrencilerin toplumda bir eylem olarak hizmet sunarken hak ve sorumluluklarını keşfetmeleri konusunda cesaretlendirici olur. Öğrenciler topluluk projesini bireysel olarak veya küçük gruplar hâlinde tamamlayabilirler.

• Her öğrenci bağımsız olarak birkişisel proje geliştirir, böylece, bağımsız çalışma yapabilme becerilerini özetleyen, tam anlamıyla kişisel ve yaratıcı bir çalışma ortaya koymuş olurlar.

13 yanıt

  1. küçük ib gibi bir şey galiba 🙂 disiplinli eğitim ile ib birleşirse gerçekten başarılı bir öğrenci profili ortaya çıkıyor. ib sınavında başarıyı hedefleyen ve sizden destek alan öğrencilerin yüksek ortalama tutturması gerekir. tüm desteğiniz için sonsuz teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir